Ġeografija u Storja

Artifatti Puniċi

Sitt oqbra Puniċi nstabu f ’Liedna Street, datati bejn it-tielet u r-raba’ sekli
B.C. artifatti ta ’Punic misjuba fihom jixhdu li l-abitanti mill-era ta’ Carthaginian kienu jgħixu
fuq din l-art. Il-perjodu ta ’Carthaginian beda bl-attivitajiet tal-Feniċi fil –
Il – Baħar Mediterran spiċċa bl – espansjoni fin – nofsinhar tal – Imperu Ruman.
Għalkemm Malta u l-pajjiżi tal-madwar kienu għaddejjin minn żminijiet iebsa ta ’gwerra, il-Maltin għexu ħajja relattivament għanja dak iż-żmien, l-aktar mill-kultivazzjoni tal-qoton u l-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u l-inbid. Ir – Rumani ttrattawna wkoll bħala kolonja bi Stat speċjali.
Mill-artifatti li nstabu fl-oqbra mħaffra f ’Liedna Street wieħed jista’ jgħid li dawk midfuna hemmhekk kienu nies għonja u kellhom pożizzjoni għolja fis-soċjeta tagħhom, u dan juri wkoll li l-Maltin kienu għaddejjin minn perjodu ta ’negozju li qed jiffjorixxi.

Il – Komunita li kienet tgħix fiż – żona f ’dak iż – żmien żgur li kienet temmen fil – ħajja wara l – mewt. Dan huwa kkonfermat min-numru ta’ oġġetti li nstabu f ’dawn l-oqbra, bħal lanterni, reċipjenti tal-ikel u tal-ilma, platti, tazzi u vażetti tal-fwieħa, maħsuba biex jakkumpanjaw lill-individwu għall-aħħar vjaġġ sal-ħajja ta’ wara. Id-disinji fini u l-materjal fit-tul użati fuq dawn il-vażetti tat-terrakotta u oġġetti oħra juru l-livell kulturali Komunitarju u l-istatus familjari tal-persuni li kienu midfuna hemmhekk.
Meta mqabbla ma ’oġġetti li jinsabu f’ postijiet oħra tad-dfin, l-artifatti li jinsabu fil-oqbra ta ’Liedna Street juru disinji ta’ livell artistiku għoli. Fil-fatt kien id-disinn tal-fjuri li dawn l-artifatti tat-terrakotta ġew imżejna bih li ta l-isem lil Liedna steet; Liedna hija pjanta rambling b ’weraq attraenti aħdar skur.
Illum dawn l-artifatti huma esebiti għall-pubbliku fil-Mużew tal-Arkeoloġija fi triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta (Città Umilissima).
 

Id-Derivazzjoni tal-isem “Il-Fgura”

Ma hemm l-ebda dokument li jixħet dawl fuq id-derivazzjoni tal-isem “Il-Fgura”. Xi storjografi jsostnu li, f ’nofs it-triq li qasmet iż-żona Fgura fi tnejn, li wasslet minn Ħaż-Żabbar (Città Hompesch) għal Paola, kien hemm salib tal-ġebel, u qrib ħafna tiegħu kien niċċa bl-ikona tal-Madonna tal-Muntanja Karmel. Nies komuni, u passers-by, kienu jirreferu għal din l-ikona bħala l-Figura bil-Malti. Bl-Ingliż setgħu fissru “figure” jew “face”. Hekk kif għadda ż-żmien, kif inhu komuni man-nies madwar id-dinja, il-kelma Figura saret “Il-Fgura”, li tagħti l-isem liż-żona kollha. Illum għadhom jidhru salib tal – ġebel u niċċa, għalkemm mhumiex l – oriġinali, u lanqas m’ huma fl – istess post tal – oriġinali.

Teorija oħra hija possibbli. Xi wħud mill – ewwel nies li marru joqogħdu fiż – żona kienu Għawdxin, li ġew mill – gżira oħt mal – familji u l – bhejjem tagħhom. Żona bejn ta ’Pinu u San Lawrenz f’ Għawdex issejħet il-Fgura. Illum għad hemm sinjal bl-isem “Il-Fgura” biex jindika ż-żona. Xi nies isostnu li l-isem “Fgura” inġieb minn dawn il-Maltin, li b’ hekk taw dan l-isem liż-żona l-ġdida f ’Malta fejn kienu joqogħdu. Għad hemm nies li jgħixu fil-il-Fgura li l-antenati tagħhom kienu fost dawn l-ewwel residenti, li ġew mill-gżira oħt tal-Arċipelagu Malti.

L-Ewwel Knisja

Fl-1788 ċertu Klement Busuttil, wieħed mill-abitanti bikrin tal-il-Fgura moderna, bagħat petizzjoni lill-Gran Mastru ta ’Rohan biex jibni kappella fuq l-istess sit tan-niċċa li kellha l-Ikona tal-Madonna tal-Muntanja Karmel. Il – permess ingħata u l – kappella spiċċat sa l – 1790. Kien miżmum tajjeb ħafna, u n – nies tal – environs kienu kburin ħafna bih.
Għoxrin sena wara, fl – 1810, l – Isqof Mattei ta permess biex jiċċelebra l – quddiesa fil – kappella. Fl-1842 Dun Salv Busuttil, li kien in-neputi ta ’Klement, kabbarha billi żidilha sagrifiċċju.
Id-devozzjoni tal-poplu tal-il-Fgura lejn il-Madonna tal-Muntanja Karmel tmur lura għaż-żmien immemorjali. Maż – żmien, in – nies fil – viċinat saru iktar żelużi, u l – kappella malajr saret żgħira wisq.

Ir – responsabbiltajiet tal – kappella għaddew minn wieħed għall – ieħor fl – istess familja Busuttil. Kollha kemm huma amministrawh tajjeb ħafna, billi pprovdew l – aħjar li setgħu għall – bżonnijiet spiritwali tan – nies. Imbagħad fl – 1945, ir – responsabbiltajiet għaddew f’ idejn Dun Ġużepp Zerafa, qassis li għal seba ’snin, ix – xita jew id – dija, kien jiġi minn Ġdid Raħal biex jiċċelebra l – quddiesa kuljum.


Wara l-gwerra l-Fgura sar post tal-moda fejn tgħix, għax offra ambjent aktar kwiet u aktar ekoloġiku meta mqabbel ma ’dak fil-bliet tal-madwar. Id-djar bdew jagħmlu l-faqqiegħ kullimkien, u l-Gvern Laburista, fl-1955, ħass il-ħtieġa li jwessa’ t-triq li ħadet minn Paola għal Ħaż-Żabbar (Città Hompsech). Il-kappella kienet tajba f ’nofs din it-triq, u kellha titwaqqa’ u tagħmel it-triq għal dan l-iżvilupp. Bħala memento l-poplu tal-il-Fgura bena niċċa ġdida ftit metri biss ’il bogħod mill-post

Il-wasla tal-Patrijiet tal-Karmelitani

L-ordni tal-patrijiet tal-Karmelit waslet Malta fl-1418, saħansitra qabel il-wasla tal-Kavallieri ta ’Malta. Huma stabbilixxew ruħhom f’ “Il-Lunzjata”, fil-limiti tal-ir-Rabat. Minn hemm marru l-Imdina (Città Notabile) u, meta nbniet il-Belt Valletta (Città Umilissima), huma bnew Bażilika u kunvent hemmhekk.

Hekk kif waqgħu bil-wieqfa fil-il-Fgura, il-ħbieb tal-Karmelit bdew ifittxu xi art fejn jibnu knisja ġdida biex jieħdu ħsieb il-popolazzjoni li dak iż-żmien kienet qed tiżdied.

Il-Knisja Parrokkjali

Anglu Camilleri u martu Marianna offrewlhom biċċa art fejn setgħu jibnu knisja ġdida u kunvent. Il – Karmeliti ma tilfu ebda ħin, u bdew jaħdmu mill – ewwel. Il-perit Ġużé D’ Amato fassal il-pjanijiet, li ġew approvati, u beda x-xogħol.


Fl-1948 H.G. Mgr. Michael Gonzi, l-Arċisqof ta ’Malta, bierek it-tqegħid tal-ewwel ġebla. Il – knisja kienet lesta fi żmien sentejn biss. Din ġiet inawgurata fid-19 ta’ Novembru 1950, fil-preżenza ta ’Dr Enrico Mizzi, Prim Ministru ta’ Malta, u mberkin, għal darb’ oħra, minn H.G. Mgr. Michael Gonzi, Arċisqof ta ’Malta. Issa l-Fgura kellha l-knisja sħiħa tagħha. Imma l – abitanti kienu għadhom jiddependu mill – knisja Parrokkjali tal – Ħal Tarxien għal ħafna servizzi spiritwali essenzjali. Din is-sitwazzjoni ntemmet fil-21 ta’ Jannar 1965, meta H.G. Mgr. Michael Gonzi, l-Arċisqof ta ’Malta, ħareġ Digriet li permezz tiegħu twaqqfet knisja parrokkjali fil-il-Fgura. L-ewwel kappillan kien FR. Timoteo Azzopardi, O.Carm.

Hekk kif għaddew is-snin, madankollu, il-Fgura espandiet fl-erba ’direzzjonijiet kollha, biex tmiss lil Bormla (Città Cospicua), Ħaż-Żabbar (Città Hompesch), Paola u Ħal Tarxien. Għaddew ftit snin meta kien evidenti li l – knisja, li kienet inbniet ftit taż – żmien qabel, malajr kienet qed issir inadegwata u żgħira. Għalhekk, il – ħbieb tal – Karmelit kellhom jerġgħu jaħsbu, u jitolbu għall – għajnuna t’ Alla u l – ġenerożita’ tan – nies.

Ix-xogħol fuq il-knisja l-ġdida beda fit-2 ta ’Jannar 1976. Din ġiet fdata f’ idejn il-perit Godfrey Azzopardi. Il-perit Edward Micallef daħal għat-tieni fażi u temm il-proġett fl-1988. Il-knisja l-ġdida ġiet inawgurata solennement u mberkin minn H.G. Mgr. Ġużeppi Mercieca, Arċisqof ta’ Malta, fil-25 ta ’Mejju tal-istess sena.
Is – sorijiet tal – “qalb imbierka tal – Ġesu ’”


Fl-14 ta ’Settembru 1972 grupp ta’ tnax-il soru mill-ordni tal-qalb sagra waslu l-Fgura u marru joqogħdu f ’Liedna Street. F’ dan il – kunvent kellhom kappella żgħira fejn is – sagrament imbierek inżamm b ’mod permanenti, għall – qima tan – nies. Is-sorijiet kienu kisbu permess mill-Arċisqof ta’ Malta. Kienu wkoll isellfu din il – kappella lill – għaqdiet reliġjużi differenti, sabiex ikunu jistgħu jżommu sessjoni tat – talb jew laqgħa fiha

Dawn is – sorijiet kienu t ’għajnuna kbira fil – Komunita `. Huma għenu lin – nies bl – attivitajiet karitatevoli tagħhom, ħadu ħsieb it – tfal waqt li l – ġenituri tagħhom kienu fil – knisja għal xi funzjoni reliġjuża, żaru u għenu lin – nies xjuħ. Huma għenu wkoll f’ kampanji ta ’assistenza soċjali, u fiċ-Ċentru ta’ riabilitazzjoni f ’Kordin. Fil-kunvent is-sorijiet bnew librerija ta’ self, li kienet pjuttost mgħammra tajjeb b ’kotba tal-qari u materjal ieħor tal-qari għat-tfal żgħar. Din kienet tissejjaħ il – “Librerija tas-self DUCHESNE”. Issa wasal iż-żmien li s-sorijiet tal-qalb sagra ħallew il-Fgura. Il-kunvent tagħhom, f’ Liedna Street, illum qed jintuża bħala refuġju u kenn għall-immigranti irregolari.
Ċentri ta ’katekiżmu Kattoliku (M.U.S.E.U.M.)


Qabel it-tieni Gwerra Dinjija, irġiel mit-Taqsima Tarxien tad-duttrina Society of Christian (M.U.S.E.U.M.) kienu jiġu l-Fgura biex jagħtu lezzjonijiet tad-duttrina Kattolika lill-ftit tfal li kienu jgħixu fil-il-Fgura dak iż-żmien

Meta ntemmet il-gwerra n-numru ta ’tfal beda jiżdied b’ rata mgħaġġla madwar il-Gżejjer Maltin; u ħafna aktar fil-il-Fgura, li beda jattira familji ġodda. Il – katekeżi ngħatat f ’żewġ kmamar żgħar; imma malajr inħass il – bżonn li jinstabu postijiet akbar, u s – Soċjeta xtrat il – bini kollu li kien jinkludi ż – żewġ kmamar li kienu ntużaw sa dak iż – żmien. Dan iċ – ċentru kien f’ 60 triq Karmel. Wara xi żmien l-għalliema tal-katiċiżmu minn iż-Żejtun (Città Beland) ħadu post dawk minn Ħal Tarxien.


Madankollu, dan solva l-problema b ’mod temporanju biss, minħabba li n-numru ta’ tfal fil-Fgura baqa ’jiżdied b’ mod fenominali. Għalhekk, instab post ġdid, meta s – Society xtrat ċatt fit – triq Dun Ġorġ Preca. Din iċ – ċatta kellha iktar kmamar u sala mdaqqsa għall – kappella.

Imma malajr irriżulta li ma kienx biżżejjed għall – bżonnijiet tat – tfal. Minbarra li tagħti lit-tfal formazzjoni reliġjuża, is-Soċjeta ’tad-duttrina Kristjana tippremja lilha nfisha billi tagħtihom trobbija olistika. It-tfal għandhom jilagħbu ma’ xulxin u jiltaqgħu informalment biex jagħmlu ħbieb u jgħinu lil xulxin f’ atmosfera rilassata. Biex tissodisfa dawn il – bżonnijiet, is – sezzjoni Fgura xtrat xi art, pjuttost qrib il – knisja parrokkjali, u bnietha bil – ħsieb tal – eżigenzi tat – tfal. Dan il-bini l-ġdid jinsab fit-triq White friars.

Fgura għandu wkoll is – sezzjoni femminili tad – duttrina Society of Christian. L-ewwel post fejn l-għalliema tal-katiċiżmu kienu jagħtu lezzjonijiet fid-duttrina Kattolika lill-bniet kien ċatt żgħir, fl-ewwel sular, fi triq White friars. Fl-1990 is-Soċjeta ddeċidiet li tixtri dar pjuttost kbira fi triq il-Kampanella, fejn is-sezzjoni għad trid tinstab illum. Din id – dar toffri iktar spazju għal attivitajiet, minbarra t – tagħlim tad – duttrina Kattolika.

Monumenti u Ġonna

Fil-Pjazza George Stevens hemm monument lil George Stevens, awtur Malti u membru Fundatur tal-Maltija Letterarja Għaqda. Il-monument huwa x-xogħol artistiku tal-iskultur Alfred Camilleri Cauchi, li jgħix u jaħdem fil-Fgura. Inbena fil-kwadru fis-6 ta ’Settembru 1986.
Kaxxa oħra hija fil-fatt ġnien pubbliku msemmi għal Reggie Miller, il-Fundatur tal-General Workers ’Union. Dan il-ġnien ġie inawgurat fit-28 ta’ Marzu 1976. L-Onor Sur lorry Sant, MP, Ministru tax-Xogħlijiet pubbliċi fl-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista ta ’Malta ta’ dak iż-żmien, żvela plakka kommemorattiva, li ġiet imbierka mill-Priest Parrokkjali ta ’Fgura, Rev. FR. Timoteo Azzopardi, O.Carm. Dan il-ġnien ingħata wiċċ-lift fl-1996. Fuq il-lemin fin-nofs tagħha hemm statwa meraviljuża, li turi l-Madonna tal-Muntanja Karmel, ix-xogħol mill-ġdid ta’ Alfred Camilleri Cauchi.
L-inawgurazzjoni ta ’ġnien pubbliku ieħor saret f’ Marzu 2000, u kienet iddedikata lil Patri Redent Gauci – Patri Carmelite li kien membru ta ’l-ewwel Komunita li l-ordni Carmelite bagħtet lill-Fgura. Patri Gauci, aktar tard, inħatar Isqof titolari tal-Mawritanja.

Il-Kunsill Ċiviku tal-Fgura

Dwar l-inizjattiva ta ’FR. Clement Caruana, O.Carm., Kunsill ċiviku twaqqaf fl-20 ta’ Novembru 1962. Dawn il-Kunsilli ċiviċi ġew rikonoxxuti mill-Gvern, u l-funzjoni tagħhom kienet li japplikaw għall-Gvern bi proġetti biex itejbu l-għajxien tal-poplu tar-raħal.


L-ewwel President tal-Kunsill ċiviku Fgura kien is-Sur Carmelo Attard, il-Kap tal-iskola primarja Fgura, u s-Segretarju kien is-Sur George Lewis. Il-Kunsill Fgura dalwaqt affilja mal-Konfederazzjoni Maltija tal-Kunsilli ċiviċi, u dan ippermettielu jaħdem aktar iebes u aħjar għall-iżvilupp u l-progress tal-Fgura.

Fost in-nies li ddedikaw ħajjithom biex jaħdmu għall-Fgura, fil-Kunsill, jissemmew b ’mod speċjali s-Sur Anthony P. Bilocca u s-Sur Nazzareno Farrugia, membru tas-Society of Christian doctrine (M.U.S.E.U.M.).

Illum Fgura hija belt moderna u żviluppata. Kummerċjalment, hija awtosuffiċjenti, b ’kull tip ta’ ħwienet u negozji. F ’dawn l-aħħar ħamsin sena l-Fgura żviluppa malajr; u minn art okkupata minn ftit residenti, żviluppa f’ żona residenzjali densa, il-popolazzjoni tiegħu laħqet it-12,000 marka. In-nies tal-Fgura jgħixu f ’toroq spazjużi ġodda, jistgħu jirrilassaw fi pjazez u ġonna pubbliċi, u bini kummerċjali modern jieħu ħsieb il-ħtiġijiet kollha tagħhom.

Skejjel

Meta Fgura kien abitat b ’mod skandaluż ma kienx hemm skola. L-edukazzjoni ma kinitx obbligatorja dak iż-żmien, u t-tfal li riedu jitgħallmu, jew il-ġenituri li riedu jagħtu edukazzjoni lil uliedhom, kellhom jibagħtuhom l-iskola fil-villaġġi tal-madwar: Bormla, Żejtun, Żabbar jew Tarxien.
Immedjatament wara t-tmiem tat-tieni Gwerra Dinjija, fl-1944, Dun Ġużepp Zerafa, l-istess wieħed li kien inkarigat mill-kappella tal-Madonna tal-Muntanja Karmel, ħa l-inizjattiva u applika għand id-Direttur tal-Edukazzjoni, is-Sur Brennan, biex jiftaħ skola fil-Fgura. Ingħata permess, u d-Direttur tal-Edukazzjoni awtorizza lis-Sur E.B.Vella biex jiftaħ l-iskola.
Immediately after the end of World War Two, in 1944, Dun Ġużepp Zerafa, the same one who had charge of the chapel of Our Lady of Mount Carmel, took the initiative and applied to the Director of Education, Mr. Brennan, to open a school in Fgura. Permission was granted, and the Director of Education authorised Mr. E.B.Vella to open the school.
L – ewwel uġigħ kbir t’ ras kien li ssib il – post għall – iskola. Dun Ġużepp avviċinat ċertu Sur Cutajar, u begged lilu kera ta ’żewġ garaxxijiet, ma’ bitħa kull wieħed, ma ’xi kmamar fuq wara, fis-16 u 17 fi triq San Simon. Is-Sur Cutajar aċċetta, u din kienet l-ewwel skola ta’ Fgura.
Hekk kif għadda ż – żmien, in – numru tat – tfal tant żdied li l – amministraturi tal – iskola kellhom jehmżu maġisonetta u garaxx ieħor magħha. Imma malajr in – nies tal – Fgura bdew iħossu l – bżonn li jkollhom skola moderna, mimlija arja u xierqa għal uliedhom. L-Assoċjazzjoni tal-għalliema prinċipali tal-iskola bagħtet petizzjoni f ’dan ir-rigward lill-Gvern.
As time went by, the number of children increased so much that the school administrators had to annex to it a maisonette and another garage. But soon the people of Fgura began to feel the need to have a modern, airy and adequate school for their children. The school’s Parent Teachers Association sent a petition in this regard to Government.

Id – Direttur tal – Edukazzjoni aċċetta, u dalwaqt inbniet skola ġdida u mill – isbaħ, fi triq Carmel. Kienet skola b ’sular wieħed, imdawra bil – ġonna. Il-klassijiet tagħha huma mogħnija sew u mixgħula. Iktar tard ġie miżjud maħżen ieħor. Għandha sala pjuttost kbira fejn it-tfal jistgħu jagħmlu reċti u wirjiet oħra. Għandha wkoll btieħi kbar fejn it-tfal jistgħu jilagħbu matul il-lezzjonijiet tar-rikreazzjoni u tal-edukazzjoni fiżika.

Bastjuni tal-Kottonera

Nikola Cotoner, wieħed mill-Grandmasters tal-Kavallieri tal-ordni ta ’San Ġwann, ħakem fuq il-Gżejjer Maltin mill-1663 sal-1680. Matul dawn is-sbatax-il sena ħadem ħafna biex itejjeb il-prestiġju tal-ordni u jħalli patrimonju meraviljuż għall-ġid. 

Hu ordna l-kisi fl-irħam tal-ġewwieni tal-katidral ta ’San Ġwann fil-Belt Valletta. Hu inkariga wkoll lil Mattia Preti, wieħed mill – iktar pitturi famużi fi żmienu, biex isemmi l – katidral b’ pitturi fuq temi Bibliċi.
Madankollu, aħna l-Maltin, speċjalment in-nies li jgħixu fin-nofsinhar ta ’Malta u fiż-żona tal-port, nassoċjaw in-nannu Cotoner mal-bini tal-meravilji u nimponu bastjuni li jiċċirkondaw u jdawru fihom it-tlett ibliet: Bormla, Birgu u Isla.

Parti minn dawn il-bastjuni tifforma l-konfini li jissepara l-Fgura minn Bormla, b ’Fgura li tinsab fuq in-naħa ta’ barra ta ’dawn il-ħitan meraviljużi.


Il-bini ta ’dawn il-bastjuni kien fdat f’ idejn l-inġinier Maurizio Valperga, li dak iż-żmien kien fis-servizz tad-Duka ta’ Savoia. Il-Grandmaster Cotoner introduċa taxxa fuq il-beni biex jiffinanzja l-proġett, li kienet verament meħtieġa jekk Malta kellha tiġi attakkata, kif kienet għamlet il-Gżira matul l-Assedju l-kbir tal-1565.


Il-Granmastru poġġa l-ewwel ġebla f’ Awwissu 1670, u l-bastjuni nbnew ġebla fuq pedamenti fil – livell tat-toroq. Illum huma attrazzjoni turistika meraviljuża.

Triq il-Karmnu (Triq Karmel)

Triq Carmel hija waħda mill – eqdem toroq f ’Fgura. Fil-passat hija ppreżentat tnaqqis qasir fin-nies li jmorru minn Bulebel għal Ħaż-Żabbar, u b’ hekk evitat Raħal Ġdid.


It-triq għadha ttimbrata bi rziezet u djar, li l-arkitettura tagħhom tfakkar fis-snin li għaddew. Madankollu, illum ħafna minn dawn id – djar antiki taw it – triq għal bini ġdid u iktar modern, u b’ hekk ippreżentaw taħlita tal – antik mal – ġdid. It-triq fiha wkoll xi intrapriżi kummerċjali ġodda.


L-isem “Carmel Street” irid jiġi min-niċċa antika li kienet tospita l-ikona tal-Madonna tal-Muntanja Carmel, li kienet fl-aħħar tat-triq, qabel ma qasmet ma ’triq Hompesch.

Sqaq Rjallu (Rjallu Lane)

Sqaq Rjallu hija l-unika karreġġata li jifdal fl-Fgura, li tgħaqqad it-triq Ħaż-Żabbar mat-triq Mater Boni Consilii.

Wied Blandun

Għalkemm ir-raħal ta ’Fgura huwa fil-biċċa l-kbira residenzjali u kummerċjali wieħed xorta jista’ jsib biċċa art li kellha tgawdi n-natura – il-Wied ta ’Blandun, magħruf bħala Wied Blandun.
Madwar mitt sena ilu Wied Blandun kien kaċċa fantastika tan – natura. Sfortunatament, ħafna minnha ttieħdet għall-iżvilupp residenzjali. Minkejja dan, mhux kulħadd jintilef. Wieħed għadu jista ’jammira siġar, ħitan tal-ġebel, pjanti u formazzjonijiet ta’ nixxigħat tal-ilma, speċjalment wara x-xita.


Dan l-aħħar jidher li kien hemm xi ħsieb ġdid, u l-awtoritajiet bdew proġett ta ’afforestazzjoni fiż-żona.